Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

HG WORKSTATION - INTEL XEON

MÁY ẢO  GIẢ LẬP WS - DUAL XEON E5 2673V3 | 64GB | RX 580 8G | SSD 512GB NVME
-37%

MÁY ẢO GIẢ LẬP WS - DUAL XEON E5 2673V3 | 64GB | RX 580 8G | SSD 512GB NVME

12,310,000₫ 19,490,000₫
-37%
MÁY ẢO  GIẢ LẬP WS - DUAL XEON E5 2696V3 | 64GB | RX 580 8G | SSD 512GB NVME
-27%

MÁY ẢO GIẢ LẬP WS - DUAL XEON E5 2696V3 | 64GB | RX 580 8G | SSD 512GB NVME

16,470,000₫ 22,470,000₫
-27%
MÁY ẢO GIẢ LẬP RENDER WS - DUAL XEON GOLD 6138 | 40 CORE | 80 THREAD | RAM 64GB | 1TB NVME | PSU 1000W
-32%

MÁY ẢO GIẢ LẬP RENDER WS - DUAL XEON GOLD 6138 | 40 CORE | 80 THREAD | RAM 64GB | 1TB NVME | PSU 1000W

34,190,000₫ 49,990,000₫
-32%
MÁY ẢO GIẢ LẬP WS - DUAL XEON E5 2686V4 | 64GB | RX 580 8G | SSD 512GB NVME
-11%

MÁY ẢO GIẢ LẬP WS - DUAL XEON E5 2686V4 | 64GB | RX 580 8G | SSD 512GB NVME

14,450,000₫ 16,070,000₫
-11%
MÁY ẢO GIẢ LẬP WS - DUAL XEON E5 2696V4 | 64GB | RX 580 8G | SSD 512GB NVME
-22%

MÁY ẢO GIẢ LẬP WS - DUAL XEON E5 2696V4 | 64GB | RX 580 8G | SSD 512GB NVME

21,550,000₫ 27,550,000₫
-22%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Banner 1 Banner 2